بلاگ تولیدی آسمان فیت پا

مقالات تخصصی در مورد قلب دوم شما ''پا''

ژ 1-6

اگر شما در مناطق گرمسیر زندگی کنید یا فقط چند ماه از سال آب و هوای منطقه شما گرم باشد، یک جفت صندل راحت در این هوای گرم لازم خواهید داشت...

ژ 1-7

کفش اطفال

بسیاری از دفورمیتی هایی که در پای کودکان وجود دارد با مداخلات ارتوز قابل درمان می باشد. این مداخلات شامل انواع وسایل کمکی و کفش و کفی طبی می باشد...

ژ 1-8

انتخاب دمپایی مناسب

انتخاب یک کفش بچه گانه مناسب برای اولین سال های زندگی و رشد کودک امری بسیار مهم است. همیشه پیش از انتخاب و خرید کفش، پای کودک خود را اندازه بگیرید...